2017-12-02

اولین محموله کمک های مردمی خانه خیرین به زلزله زدگان کرمانشاه

با همت مردم شریف استان فارس دو کامیون حاوی غذا، لباس، پتو، آب معدنی و سیر مایحتاج ضروری زندگی برای مردم شریف کرمانشاه ارسال گردید.