2017-12-16

جشن تولد گلهای موسسه خیریه امام صادق(ع) شیراز همکار خانه خیرین استان فارس

جشن تولد ده ها تن از کودکان 3 تا 13 ساله تحت حمایت موسسه خیریه امام صادق (ع) همکار خانه خیرین استان فارس که به همت […]