2017-12-16

همایش کشوری فرزندان موفق بهزیستی کشور

،در این نشست که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس سازمان بهزیستی کشور، استاندار فارس، مدیر کل بهزیستی استان و سایر مقامات کشوری […]