روابط عمومي و جذب سرمايه
2017-09-22

این واحد در راستای تبلیغات مجازی برنامه‎های خیرین فارس شیراز فعالیت می‌کند.

رویکرد گروه تبلیغات مجازی در مرحله‌ی اول، آگاهی رسانی پیرامون معضلات اجتماعی مرتبط با حوزه‌ی فعالیت‌های این سمن است.

در مرحله‌ی دوم، گزارش‌هایی از فعالیت‌ها، طرح‌ها و برنامه‌هایی ارائه می‌کند که در طول سال توسط خیرین فارس برگزار می‌شود.

طراحی پوسترها و کار‌های گرافیکی توسط اعضای گرافیست این واحد انجام می‌گردد؛ تیم پژوهش واحد تبلیغات به تولید محتوا و رصد تقویم سالانه‌ی برنامه‌های خیرین فارس و مناسبات اجتماعی می‌پردازد و گروه ادمین‌های این واحد در ارتباط مداوم با مخاطبان و همراهان جمعیت هستند.

در سالهای گذشته واحد تبلیغات مسئولیت اجرایی یک یا دو برنامه را نیز در طول سال بر عهده داشت که به صورت جشنواره‌های خیریه برگزار می‌شدند. یکی از اهداف برگزاری این برنامه ها پایداری راه ارتباط وگفت‌وگوی حضوری با مخاطبان بود؛ هم‌چنین خیران گرامی طی حضور در این برنامه‌ها، با کسب شناخت نسبت به فعالیت‌ها و دریافت مستقیم گزارش‌ها، آگاهانه‌ به درآمدزایی برای انجام فعالیت‌های آموزشی، درمانی و نیازهای اولیه‌ی زندگی کودکان مورد حمایت خیرین فارس یاری می رسانند.