2019-06-13

درباره خیریه سایه سار مهربانان آسمانی

موضوع فعالیت مؤسسه خدمت رسانی به جامعه هدف سازمان بهزیستی است که بخشی از فعالیت های حوزه های اجتماعی را شامل می شود. اهداف موسسه عبارتند […]