2019-07-26

معاينه عمومي ساليانه

معاینه ی عمومی سالیانه ی کودکان، نوجوانان و تعدادی از مادران تحت حمایت جمعیت امام علی (ع)، روز جمعه ۲۱ تیرماه توسط پزشک معتمد جمعیت در […]
2019-07-26

گزارش فصلي پاييز ۹۷ بهداشت و درمان

ارجاعات به پزشکان متخصص و آزمایشگاه‌ها: نوع تخصص تعداد ارجاعات توضیحات متخصص زنان وزایمان ۱ مورد به علت عفونت شدید توسط متخصص زنان معاینه شدند ، […]
2019-07-24

گزارش فصلي تابستان ۹۷ بهداشت و درمان

ارجاعات به پزشکان متخصص و آزمایشگاه‌ها: نوع تخصص تعداد ارجاعات توضیحات متخصص زنان وزایمان ۱ مورد به علت خونریزی شدید مراجعه داشتند، فعلا با دارو و […]