2020-01-29

سیل در سیستان و بلوچستان

یکسنبه ۲۹ دی ماه، با همراهی نیروهای مردمی داوطلب، اقلام مورد نیاز سیستان و بلوچستان، در مجتمع فرهنگی-آموزشی احسان بسته بندی و آماده ارسال به آن استان […]
2019-08-01

گزارش فعاليت تداركات و پشتيباني مالي ۲

واحد خرید،  پشتیبانی و مالی، شامل خدمات خرید اقلام لازم برای برگزاری کلاس های غیر درسی، خرید اقلام برای برگزاری رویدادهای مختلف، خرید وسایل مورد نیاز […]
2019-07-29

گزارش فعاليت تداركات و پشتيباني مالي ۱

تهیه ی اقلام مورد نیاز خانه ایرانی به صورت ماهانه تعمیر وسایل خانه ایرانی اعم از کولر و شیرآلات و رنگ آمیزی و نصب وسایل مورد […]