2019-11-10

روز دانش آموز

برگزاری جشن به مناسبت روز دانش آموز برای جمعی از دانش آموزان جمعیت امام علی (ع) شیراز و موسسه خیریه نرجس . جمعه، ۱۷ آبان ماه […]