سیل در سیستان و بلوچستان
2020-01-29
پیمان می بندیم
2020-05-18
با توجه به شیوع بیماری کرونا و لزوم همراهی و توجه خاص به خانواده های تحت حمایت، جمعیت امام علی (ع) شیراز اقدام به بسته بندی و توزیع اقلام بهداشتی و غذایی در میان خانواده ها نمود.
 روز سه شنبه مورخ ۱۳ اسفندماه در خانه ایرانی سعدی با رعایت کامل نکات بهداشتی این اقلام بسته بندی شده و تعداد ۲۷ بسته غذایی و ۵۱ بسته بهداشتی میان خانواده ها توزیع گردید. 
همچنین با حضور پزشک، نحوه ی رعایت نکات بهداشتی جهت جلوگیری از ابتلای خانواده ها به بیماری کرونا برای ایشان توضیح داده شد.
.
.
.
……….……………………………………
.
.
.
……….……………………………………
.
.
.
……….……………………………………