استعدادیابی
2019-12-07
فستیوال کودک
2019-12-23

این کارگاه برای اعضای جمعیت امام علی (ع) در روز سه شنبه 12 آذرماه با حضور جناب آقای ” لطفی پور ” رئیس موسسه ” تولدی دوباره ” شعبه شیراز، در خانه ایرانی برگزار شد.

مدرس این کارگاه با معرفی انواع مخدرها به بیان علائم، نشانه ها و مشکلات ناشی از مصرف مواد پرداخت.