گزارش فعاليت تداركات و پشتيباني مالي 2
2019-08-01
گزارش امداد عمومی سیل شیراز
2019-08-06

تشکیل پرونده

.

برای هر یک از کودکان جمعیت امام علی (ع)، جلسات مشاوره فردی با روانشناسان جمعیت امام علی (ع) گذاشته شده و در این جلسات برای هر کودک پرونده سلامت روان تشکیل شده است.

طی این جلسات مشکلات موجود هر فرد بررسی شده و در صورت نیاز جلسات مشاوره ادامه یافته است.

.

آزمون های استعداد یابی

.

آزمون های استعدادیابی مورد تایید روانشناسان جمعیت از هر کدام از کودکان گرفته شده است که در ادامه با تشکیل کارگاه های بیشتر سعی بر کشف استعداد ها و علایق هر کدام از کودکان شده است.

.

کارگاه های مهارت زندگی

.

این کارگاهها برای گروههای سنی مشخص و در ده جلسه با عوان های زیر برگزار شد. این جلسات همراه با تئاتر، نقاشی، کاردستی و بازی برگزار شد.

1- خود آگاهی 2- ارتباط موثر 3- حل مسئله 4- تفکر خلاق 5- هیجانات 6- کنترل استرس 7- کنترل خشم 8- تفکر نقاد

9- روابط بین فردی 10- همدلی

.

کارگاه تشویق و تنبیه

.

این کارگاه برای معلمان جمعیت امام علی برگزار شد که طی آن روش های موثر تشویق و تبیه برای کودکان آموزش داده شد.

.

کارگاه تربیت جنسی

.

این کارگاه برای معلمان جمعیت امام علی (ع) در جهت شناخت مراحل بلوغ جنسی در دختران و پسران و همچنین آسیب های جنسی و علائم آن در کودک توضیح داده شد.

.

.