گزارش فصلي پاييز 97 بهداشت و درمان
2019-07-26
گزارش فعاليت تداركات و پشتيباني مالي 1
2019-07-29
معاینه ی عمومی سالیانه ی کودکان، نوجوانان و تعدادی از مادران تحت حمایت جمعیت امام علی (ع)، روز جمعه ۲۱ تیرماه توسط پزشک معتمد جمعیت در خانه ایرانی سعدی انجام شد.
در این معاینه، افراد از نظر قد، وزن، فشار خون، سلامت چشم ، گوش، دندان و سایر موارد، مورد معاینه قرار گرفتند و پرونده سلامت برای ایشان تشکیل گردید. 
در موارد نیازمند به پیگیری و آزمایشات بیشتر، اقدامات مربوطه در دستور کار واحد بهداشت و درمان جمعیت امام علی (ع) قرار گرفت.
.
.
.