محصولات سایه سار مهربانان آسمانی
2019-06-13
دوره زبان انگليسي
2019-07-22

موضوع فعالیت مؤسسه خدمت رسانی به جامعه هدف سازمان بهزیستی است که بخشی از فعالیت های حوزه های اجتماعی را شامل می شود.

اهداف موسسه عبارتند از :.

حمایت و تحت پوشش قراردادن کودکان کار ، خانواده های بی سرپرست، خودسرپرست و بدسرپرست، بیوه های بزرگسال و ایتام
توانمند سازی ، حمایت های مالی ، اعطای وام به مددجویان جهت اشتغال و… ،
تلاش برای ارتقای فرهنگ و بهداشت و درمان کودکان و خانواده های تحت پوشش
تلاش جهت ساخت و بازسازی فضاهای آموزشی و همچنین سایر اماکن عام المنفعه در جهت آبادانی و رفع نیاز های مردم محروم
حمایت ویژه از اموزش و امورات فرهنگی و پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان و دانش آموزان مستعد ونیازمند
تلاش برای ایجاد اشتغال جهت گروههای هدف