بزرگترین طرح محرومیت زدایی در کشور با مشارکت خانه خیرین استان فارس اجرا شد

موسسه صبح آفرینش
2019-02-04
تسلیت هیات مدیره خانه خیرین کشور به خانواده بزرگ خیرین فارس
2019-05-31

بزرگترین طرح محرومیت زدایی در کشور به همت خیریه حجت ابن الحسن العسکری (عج) از سه شنبه 17 اردیبهشت با عنوان طرح افطار 12 اجرا شده است. این طرح  با همکاری و مشارکت جناب آقای عبدالعلی شمس مدیر عامل خانه خیرین استان فارس ،فرمانده نیروی انتظامی استان، مدیرکل بهزیستی،رئیس بهزیستی شیراز، فرمانده انتظامی شیراز و اتحادیه رستوران داران شهرستان شیراز صورت گرفت.