نشست صمیمی تعدادی از مدیران استان فارس با مدیران عامل تعدادی از موسسات خیریه در شیراز

گزارش عملکرد مرداد و شهریور ماه 1397 موسسه خیریه حضرت بتول (س)
2018-09-29
درباره جمعیت امام علی(ع)
2019-02-04

نشست بیش از 40 مدیر عامل موسسه خیریه شیراز جهت توجیح طرح استاندارد سازی و تخصصی شدن و منطقه ای کردن خدمات با حضور مدیر کل امور اجتماعی استانداری فارس سرکار خانم معلم ، مدیر کل بهزیستی  آقای دکتر موسوی و معاون مشارکتهای مردمی و امور موسسات خیریه بهزیستی آقای هوشیار در خیریه اباالفضل العباس (ع) شیراز 

در این نشست مسائل و مشکلات موسسات  توسط عبدالعلی شمس مدیر عامل خانه خیرین استان فارس، محمد اسدی رئیس هیأت مدیره خانه خیرین و تعدادی از مدیران موسسات خیریه بیان شد و مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد که موارد مطروبه در جلسه ای با حضور مقامات ذیربط استان در آینده ای نزدیک برگزار و تا حصول نتیجه پیگیری شود.