نشست نمایندگان موسسات خیریه عضو شبکه ملی حامی ایتام با جناب آقای عشقی ثانی مدیر اجرایی شبکه مذکور در تاریخ 1397/05/29

سومین جلسه کارگروه تخصصی بانوان و خانواده استان فارس
2018-08-18
کنگره بین المللی سلامت برای صلح
2018-09-29

بازدید مسئول فنی شبکه ملی حامی ایتام کشور از تعدادی از موسسات خیریه استان فارس و نشست صمیمی با خیریه های داوطلب عضو در این شبکه در مرداد ماه 1397 

در این نشست نمایندگان 8 موسسه خیریه ( فاطمیه – عطیه – منتظران ظهور – بتول – انصار امیرالمومنین(ع) – دارالاکرام – ابوالفضل العباس (ع) – امام صادق (ع) – امام علی (ع) و رهروان خاندان نبوت) حضور داشتند و به طور تصادفی از موسسه خیریه فاطمیه و عطیه نیز بازدید شد