همایش کشوری فرزندان موفق بهزیستی کشور

یادداشتی به بهانه برگزاری کنگره: تجلیل از خدمات شصت ساله مددکاری و ترسیم چشم انداز حرفه
2017-12-11
جشن تولد گلهای موسسه خیریه امام صادق(ع) شیراز همکار خانه خیرین استان فارس
2017-12-16

،در این نشست که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس سازمان بهزیستی کشور، استاندار فارس، مدیر کل بهزیستی استان و سایر مقامات کشوری و استانی برگزار گردید

.از فرزندان (مهر) فرزندان موفق بهزیستی سراسر کشور تجلیل به عمل آمد و شبی فراموش نشدنی را رقم زد

زمان : 23 آذر ماه 1396 شیراز