یادداشتی به بهانه برگزاری کنگره: تجلیل از خدمات شصت ساله مددکاری و ترسیم چشم انداز حرفه

اولین کنگره بین المللی 60 سال مددکاری اجتماعی در ایران
2017-12-11
همایش کشوری فرزندان موفق بهزیستی کشور
2017-12-16

قبل از هر بحثی بر خود لازم می دانم اشاره ای کنم به اوضاع اجتماعی ایران همزمان با جنگ جهانی دوم که در آن ایام مردم کشورمان در استعمار و استثمار بودند و فقر در تمام ابعادش بیداد می کرد. آن زمان بود که دختری از این سرزمین بر آن می شود که بوسیله علم و دانش به کمک اقشار محروم جامعه بویژه زنان و کودکان بشتابد. لذا بقول معروف پرسون پرسون با مشقت فراوان می رود آمریکا، از بین تمام رشته ها، مددکاری اجتماعی را انتخاب و پس از کسب تحصیل و بازگشت به ایران راه اندازی مدرسه مددکاری اجتماعی را با حداقل ها ولی با کیفیت تمام و از همه مهمتر گزینش دانشجویانی با خصلت نوع دوستی و تربیت آنها جهت حضور مستقیم در بین مردم و سپس آنرا ساماندهی می کند در قالب مراکز رفاه خانواده در جوادیه تهران و در سال ۱۳۴۶ و وقوع سیل در آن محله و سپس در مناطق جنوبی شهر تهران، دروازه غار- دروازه دولاب- سلیمانیه- کوی سیزده آبان- یافت آباد- دولت آباد- نازی آباد و … ومتعاقب آن در محلات جنوبی اکثر شهرهای ایران

برگردیم به زمان حال که در دنیا و کشور عزیز ما ایران آسیب های اجتماعی مثل طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی، کودک آزاری و همسر آزاری و … به حدی خودنمایی می کند که در دستور عالی ترین سطوح سیاستگذاری کشور قرار گرفته و دغدغه همه مراکز علمی، پژوهشی و اجرایی گردیده است. اعتبارات و امکانات صرف شده در سالهای اخیر در این رابطه کم نبوده ولی این امر یک حلقه مفقوده دارد و آن ضعف در آخرین مرحله یعنی اجرایی شدن سیاست ها و برنامه هاست. تیم های کارشناسی لازم آنطور که باید کارآمد نیست. همانطور که میدانیم برای اجرای طرح ها و برنامه ها به تخصصهای اجتماعی کاربردی نیاز است ولی کمبود کمی و کیفی مهره ای آن می تواند مداخله گر باشد و در سلولهای اجتماعی تاثیرگذار ( مددکار اجتماعی) به جد احساس می شود. لذا این کنگره بزرگ ضمن نکوداشت ۶۰ سال حضور موثر مددکاری اجتماعی در ایران میتواند زمینه ساز به صدا در آوردن زنگی باشد تا سیاست گزاران، برنامه ریزان و مجریان امور آسیبهای اجتماعی را یادآور شود که باید در تربیت، نگهداشت، به کارگیری مددکاران اجتماعی متخصص در صف مقدم جبهه های اجتماعی همت گمارند و به این باور برسندکه نباید از این مهم سرسری گذشت، باشد که همه متعهد گردیم که از دستاوردهای ۶۰ سال مددکاری اجتماعی و خروجی های این کنگره بزرگ پاسداری نموده پیگیر اجرایی شدن آن باشیم
عبدالعلی شمس-رئیس انجمن مددکاران اجتماعی استان فارس