اولین محموله کمک های مردمی خانه خیرین به زلزله زدگان کرمانشاه

اولین نشست: نقش سازمان های مردم نهاد در ارتقای سلامت روانی جامعه به ابتکار دفتر امور بانوان و خانواده استانداری فارس با همکاری خانه خیرین استان فارس و تعدادی از سازمان ها و نهاد های اجتماعی
2017-12-11

با همت مردم شریف استان فارس دو کامیون حاوی غذا، لباس، پتو، آب معدنی و سیر مایحتاج ضروری زندگی برای مردم شریف کرمانشاه ارسال گردید.