بهداشت و درمان

شناسایی خانواده های نیازمند
۱۳۹۶-۰۷-۰۱
سلامت روان
۱۳۹۶-۰۶-۳۱

بخش سلامت خانه خیرین فارس باهدف توسعه عدالت درمانی، در جهت رفع معضلات درمانی افراد و خصوصاً کودکانی که از حقوق سلامت خود بی‌بهره مانده‌اند تلاش می‌کند. در این راستا خدمات درمانی و آموزشی به کودکان و خانواده­های آنها ارائه می­گردد.

سلامتی طبق تعریف سازمان سلامت جهانی(WHO)، رفاه کامل جسمی، روحی، روانی و اجتماعی تعریف شده است؛ که به‌وضوح دیده می‌شود که متأسفانه این اصل در سیستم بهداشت و درمان جامعه موردتوجه قرار نگرفته است. خانه خیرین فارس با توجه به نیازهای درمانی برآورده نشده در جامعه تصمیم به ارتقاء کیفیت زندگی کودکانی که از این حق محروم شده‌اند، با ارائۀ خدمات درمانی به کودکان محروم گرفت.

تغذیه

با توجه به فقر مالی و همچنین فقر فرهنگی موجود در مناطق معضل خیز، عمده‌ی کودکان تحت پوشش خانه خیرین فارس دارای کمبودها و مشکلات تغذیه‌ای هستند. بنابر این لزوم ویزیت کودکان توسط متخصصین تغذیه و پیگیری‌های بعدی توسط این بخش، واضح و آشکار است. در همین راستا نیز سعی می شود تا همواره از کمک های متخصصان تغذیه بهره برد.