بهداشت و درمان
2017-09-22
تداركات و پشتيباني مالي
2017-09-22

بر اساس مطالعات انجام شده کودکان کار به ویژه کودکان کار خیابانی از سلامت جسمی، روانی و اجتماعی کمتری برخوردار هستند.

این کودکان از مهارت های لازم برای زندگی برخوردار نیستند و ضعف عمده این گروه مهارتهای شناختی، هیجانی، انگیزشی و رفتاری می باشد که چه بسا موجب طرد شدن آنها از سوی همسالان، دریافت برخورد منفی از معلمان و مشکلات تحصیلی نظیر افت تحصیلی و ترک تحصیل می شوند.

در راستای دستیابی به سلامت روانشناختی این کودکان، واحد سلامت روان خیرین فارس عملکرد خود را بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت از فرد دارای سلامت روان، تبیین می کند.

” فردی دارای سلامت روان است که توانمندی های خود را بشناسد و توانایی مقابله با استرس های روزمره را داشته باشد و به شکل مفید و موثری در جامعه  مشارکت و فعالیت داشته باشد.”

.

خدمات:

.

  • خدمات ارائه شده به كودكان كار
  • خدمات ارائه شده به اعضا

.

خدمات ارائه شده به کودکان کار

.

  • استقرار مشاور در خانه ایرانی
  • برگزاری کارگاههای روانشناختی از جمله مهارتهای زندگی، کنترل خشم
  • برگزاری کارگاههای بازی درمانی، تئاتر درمانی و …
  • مشاوره فردی
  • انجام آزمونهای استعداد یابی
  • ارجاع فرد به روانپزشک و روانکاو

.

خدمات ارائه شده به اعضا

.

  • برگزاری کارگاههای روانشناختی برای معلمان از جمله کارگاه های تربیت جنسی، تشویق و تنبیه، همدلی و….
  • برگزاری جلسات پرسش و پاسخ بین اعضا و معلمان خانه ایرانی و روانشناسان و مشاوران

گزارش عملكرد

2019-12-07

استعدادیابی

برگزاری آزمون استعدادیابی برای کودکان جمعیت امام علی (ع) شیراز     آزمون استعدادیابی توسط واحد بهداشت و سلامت روان در خانه ایرانی سعدی برگزار شد.این آزمون […]
2019-08-01

گزارش عملكرد سلامت روان

تشکیل پرونده . برای هر یک از کودکان جمعیت امام علی (ع)، جلسات مشاوره فردی با روانشناسان جمعیت امام علی (ع) گذاشته شده و در این […]