2022-11-14

بهترین روش‌های کمک به زندانیان و خانواده آن ها

کمک به زندانیان به دلیل وجود بزه و جرم در جامعه و کاهش آن، اهمیت زیادی دارد. فردی که مجرم است به زندان می‌رود و خانواده […]
2022-11-04

تعداد زندانیان در ایران چند نفر است؟

تعداد زندانیان در ایران چند نفر است؟ چگونه می‌توانیم از آن‌ها حمایت کنیم؟  تعداد زندانیان در ایران در شهرهای مختلف و با توجه به جمعیت آن […]
2022-10-29

اقدامات مهم برای حمایت از زندانیان

اقداماتی که باید برای حمایت از زندانیان انجام دهیم  حمایت از زندانیان یکی از بزرگ‌ترین و شاید از مهم‌ترین دغدغه‌های خیرین و مؤسسه‌هایی است که در […]