2022-11-19

بهترین روش‌ کمک به زنان بی سرپرست و حمایت آن‌ها

کمک به زنان بی‌ سرپرست که جزو اقشار آسيب‌پذير جامعه محسوب می‌شوند، یک امر ضروری و انکارناپذیر است. اغلب این افراد تحت پوشش سازمان‌ها و نهادهای […]