رنگ مهر
2019-09-30
یک سیاره شخصی
2019-10-13
با توجه به بالا رفتن سن دختران خانه ایرانی ,رویکرد هنری کلاس های غیر درسی به سمت ایجاد زمینه ای جهت اشتغال زایی و آموزش یک حرفه جهت تضمین آینده مالی سوق پیدا کرد و کلاس خیاطی به خانواده هنری خانه ایرانی شیراز اضافه گردید .با توجه به گرایش مد به سوزن دوزی های افغانستان  و ایران و همچنین به منظور همبستگی فرهنگی این دو کشور همسایه تصمیم گرفته شد که دختران در کنار هنر خیاطی هنر گلدوزی و بخشی از سوزن دوزی های زیبا را فرا بگیرند 
دورنمای کلاس خیاطی را میتوان حضور برجسته دامن های گلدوزی شده دختران خانه ایرانی در برنامه های مشهور فارس و ایران، برگزاری نمایشگاه پوشاک سنتی بانوان و همچنین 
ایجاد بستر مناسب جهت کار آفرینی و اشتغال زایی دختران و زنان جمعیت امام علی دانست.
.
.
.
.