دوره زبان انگليسي
2019-07-22
كلاس بازي هاي فكري
2019-07-22
دوره ی تجسمی با هدف تقویت خلاقیت و ایده پردازی بچه ها شروع به کار کرد.
بیشترین تلاش این دوره تمرکز برای تقویت قدرت تخیل و ایده پردازی بچه ها و در کنار آن آموزش ساخت بوده است.
آموزش با مصالح متفاوتی همراه بوده است، استفاده از چوب و نی در مراحل اولیه آموزش و همچنین آموزش مفهوم دو بعدی و سه بعدی و نمود آن در کارها.
و در مراحل بالاتر کار با سیم و خمیر کاغذ که از صفر تا صد توسط خود بچه ها انجام شده است، یعنی از مرحله ی انتخاب ایده و پردازش آن، تا ساخت خمیر کاغذ و ساخت ایده ی مورد نظر.
در مراحل بعدی آموزش به صورت تخصصی تر ادامه خواهد یافت.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.