طرح استاندارد سازی خیریه ها بررسی شد

تسلیت هیات مدیره خانه خیرین کشور به خانواده بزرگ خیرین فارس
2019-05-31
محصولات سایه سار مهربانان آسمانی
2019-06-13

طی جلسه ای که با حضور آقایان جهانگیری، صفاری، میر ابراهیمی، نجات و خانم حیدری و مدیر عامل محترم خانه خیرین استان فارس در محل دفتر ایشان برگزار گردید نقاط قوت و ضعف طرح استاندارد سازی خیریه ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت وبا توجه به اهمیت موضوع مقرر شد آقایان میر ابراهیمی و نجات نظرات خود را در رابطه با استاندارد سازی اعلام و در نهایت بوسیله کارشناسان زیر نظر خانه خیرین به مرحله نهایی رسانیده شود.
ضمنا جلسه بعدی کمیته استانداردسازی خیریه ها در تاریخ اول تیر ماه سال جاری ساعت 7 صبح در خانه خیرین استان فارس برگزار می‌گردد