شما می توانید از طریق فرم روبرو مبلغ دلخواه خود را برای کمک به خیریه واریز نمایید. مقدار پیش فرض هزار تومان می باشد. اگر میخواهید 30 هزار تومان کمک نمایید در فیلد تعداد عدد 30 را وارد نمایید.

کمک های نقدی

شما می توانید از طریق این فرم کمک های نقدی خود را به صورت آنلاین به حساب خانه خیرین واریز نمایید.

  • می توانید از نام مستعار هم استفاده کنید.
  • مایل هستید کمک شما در چه مسیری هزینه گردد؟
  • قیمت: 10,000 ریال
    مقدار پیش فرض هزار تومان می باشد. اگر میخواهید 30 هزار تومان کمک نمایید در فیلد تعداد عدد 30 را وارد نمایید.
  • 0 ریال
  • این زمینه برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .