مقدمه

خانه خیرین ایران به منظور ایجاد هماهنگی، تعاون، توسعه، بست و گسترش و ارتقاء کیفی خدمات مؤسسات خیریه در سطح کشور، در سال 1382 در تهران تأسیس گردید و متعاقب آن به تدریج در مراکز استانهای کشور نمایندگی های این مؤسسه تأسیس شد تا نسبت به اجرای اهداف اساسنامه این مؤسسه در سطح مؤسسات خیریه وابسته اقدام نماید.بنا به اعلام خانه خیرین ایران در حال حاضر حدود 3000 مؤسسه خیریه عضو این مؤسسه بوده و متناسب با تأسیس مؤسسات دیگر به تدریج بر تعداد مؤسسات عضو افزوده می شود.

مجوز فعالیت خانه خیرین فارس

مجوز فعالیت خانه خیرین فارس

خانه خیرین ایران به منظور نیل به اهداف مندرج در اساسنامه خود اقدام به ایجاد نمایندگی هایی در سطح استانهای کشور نموده که این نمایندگی ها تحت عنوان خانه های خیرین استانها به ایجاد زمینه های همکاری، هماهنگی و تعامل با مؤسسات خیریه استانهای ذیربط می پردازد و هم اکنون در 31 استان و حدود 400 شهرستان نمایندگی دارد.

خانه خیرین ایران دارای ارکان هیأت مؤسس، مجمع عمومی، هیأت امنا، هیأت مدیره و هیأت بازرسین می باشد که اعضاء آنها عمدتاً از افراد سرشناس و فعال در امور رفاه اجتماعی، بهزیستی و خیریه ای کشور می باشند.پراکندگی جغرافیایی و تعدد و تکثر مؤسسات خیریه ، تنوع بسیار زیاد در نوع فعالیت و خدمات ارائه شده، وجود خط مشی های اجرائی ناهمگون و متنوع و مقررات و آئین نامه های غیر متجانس، همه و همه بیانگر ضرورت و اهمیت خانه خیرین در ایجاد هماهنگی،تعامل،حمایت،ارائه نظرات مشاوره ای و هدایت مؤسسات عضو می باشد و بدیهی است که استقرار یک سیستم پویا و فعال که قادر به ساماندهی امور باشد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

با عنایت به مطالب گفته شده اهداف مؤسسه شامل:

 • ارتقاء و گسترش فرهنگ خیرخواهی و نیکوکاری در کشور
 • تقویت روحیه تعاون و همکاری و تفاهم در فعالیتهای خیرخواهانه و نیکوکارانه بین مؤسسات
 • تلاش در جهت ایجاد بستر مناسب برای توسعه و فرهنگ مشارکت مردم در امور عام المنفعه و ایجاد رفاه اجتماعی برای جامعه ای آباد و هدفمند
 • اهتمام در جهت تقویت و حمایت از مؤسسات خیریه در چارچوب قوانین و مقررات
 • دفاع از حقوق قانونی مؤسسات خیریه و عام المنفعه
 • تلاش در جهت برقراری روابط مؤسسات خیریه و عام المنفعه ایران با مؤسسات خیریه دیگر کشورها و تبادل تجارب با آنها در چارچوب قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران
 • تلاش برای جلب اعتماد بیشتر مردم نسبت به فعالیتهای مؤسسات خیریه

بیانیه مأموریت خانه خیرین ایران

خانه خیرین ایران با علم و آگاهی از تأثیر و تأثرات ناشی از تحولات همه جانبه در جامعه جهانی و به ویژه جمهوری اسلامی ایران که در آستانه هزاره سوم می رود تا پیامهای انقلاب اسلامی را در عرصه جهان نهادینه نموده و در چشم اندازی 20 ساله به رتبه اول علمی و اقتصادی و اجتماعی در منطقه تبدیل شود، بر آن است تا در جهت شناخت واقعی علل و عوامل فقر در ابعاد زیستی، اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی و معنوی جامعه تلاش نماید تا به دور از هر گونه گرایشی و شائبه حزبی،دست یابد تا در جهت پیشگیری از بروز و اشاعه فقر و فساد به خصوص در قلمروهای اقتصادی و اجتماعی برای گروهها و اقشار آسیب پذیر و نیازمند امکانات توانمند سازی مبتنی بر جوامع کوچک محلی را تدارک دیده و از نیازمندان واقعی جامعه حمایتی فعال و غیر منفعلانه داشته باشد.

اعتماد،همدلی،مشارکت، ایثار،خلاقیت و نوآوری،دفاع از حقوق محرومین از منشورهای اساسی خانه خیرین ایران در ارتقاء کیفیت زندگی نیازمندان جامعه می باشد.

سیاست ها و استراتژیهای خانه خیرین ایران

 • عدم هرگونه وابستگی به گرایش های حزبی و سیاسی
 • تعامل و همکاری با دستگاههای دولتی،نهادها و تشکل های غیردولتی
 • تلاش برای تقویت و ارتقاء کیفی مؤسسات خیریه
 • مطالعه،بررسی و تحقیق پیرامون متغیرهای فقر و رفاه اجتماعی کشور
 • تعامل و همکاری مشفقانه با مؤسسات خیریه عضو و خانه خیرین استانها
 • شفاف سازی عملکرد مؤسسه و مستند سازی فعالیتها و اقدامات و ارائه گزارش های ادواری به مردم و مسئولان
 • تعامل،همکاری و مشارکت با دانشگاهها و مجامع علمی و فرهنگی در چارچوب اهداف مؤسسه

رئوس طرحها و برنامه های خانه خیرین ایران(در دوره جدید)

در اجرای سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه مبنی بر ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهای عمومی و مؤسسات خیریه مردمی که در اولویتهای دولت محترم جمهوری اسلامی ایران می باشد و از آنجائیکه نیل به اهداف اساسنامه مؤسسه خانه خیرین ایران در گرو تعامل فعال و مستمر این خانه با مؤسسات عضو از یک طرف و با دستگاههای متولی و اجتماعی و به ویژه سازمان بهزیستی کشور از طرف دیگر
می باشد،بدینوسیله رئوس طرحها و برنامه های این مؤسسه در دو بخش عمده به شرح زیر اعلام می گردد.

الف)طرحها و برنامه های فرهنگ سازی:

 • نیازسنجی آموزشی مؤسسات خیریه عضو
 • برگزاری دوره ها،کارگروهها و سمینارهای آموزشی
 • طراحی و راه اندازی پورتال خانه خیرین
 • ارتقاء و گسترش فرهنگ خیرخواهی و نیکوکاری در کشور
 • برگزاری گردهمایی و سمینارهای علمی و کاربردی در سطوح منطقه ای و بین المللی در زمینه ارتقاء نقش مؤسسات
 • انجام کارهای پژوهشی در خصوص بررسی موانع مشارکت مؤسسات خیریه در برنامه های توسعه رفاه اجتماعی
 • انتشار روزنامه و نشریات(اینترنتی و سایر…)

ب)طرح و برنامه های ساماندهی و هماهنگی

1- شناسایی کامل وضعیت مؤسسات زیرمجموعه

2-  ایجاد ارتباط سیستمی بین خانه خیرین و مؤسسات عضو به صورت ONLINE,ONTIME

3- ایجاد بانک اطلاعاتی مدیریت مؤسسات خیریه ایران

4- طبقه بندی و رتبه بندی مؤسسات خیریه

5- شناسایی مسائل و مشکلات مؤسسات خیریه و پیگیری و رفع آن

6- جمع آوری، طبقه بندی و تحلیل عملکرد مؤسسات خیریه

7-نظارت و ارزشیابی سیستمی و شبکه ای و ادواری از مؤسسات خیریه

8-مشارکت و همکاری در اجرای بخشی از فرآیند اجرائی تکالیف موضوع ماده29 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت

9-تدوین استانداردها و شاخص های عملکرد مؤسسات خیریه

10-همکاری و مشارکت در استفاده از امکانات بالقوه مؤسسات خیریه سراسر کشور در حیطه تکالیف سازمان بهزیستی در امور اجتماعی، امور توانبخشی ،امور فرهنگی و پیشگیری و امور مشارکت های مردمی

11- مشارکت و همکاری متقابل در تدوین ضوابط توزیع و پرداخت یارانه ها به مؤسسات خیریه و نظارت در نحوه مصارف آن

12- همکاری و مشارکت در تدوین لوایح در قلمرو امور خیریه ای رفاه اجتماعی

13- شناسائی و ایجاد ارتباط با مؤسسات خیریه خارج از کشور

14-ایجاد زمینه های همکاری و هماهنگی با مجامع بین المللی(صلیب سرخ جهانی و زیرمجموعه های سازمان ملل مانند یونیسف،UNDF و ….)

15- تدوین پیشنهادات لازم و تغییر در قوانین مؤسسات خیریه

مؤسسات خیریه نقش اول را در کاهش آلام و مشکلات نیازمندان و محرومین و امید بخشی به آسیب دیدگان اجتماعی را بر عهده دارند.رفع این آلام و آسیبها نیازمند همکاری و مشارکت سازمان ها و دستگاه هایی است که در امور خیریه ای و رفاه اجتماعی فعالیت دارند می باشد.

امیدواریم با تعامل و همکاری و حمایت خیرین و نیکوکاران و دستگاه های متولی رفاه اجتماعی و استقبال حداکثری مؤسسات خیریه (خانه خیرین ایران) بتواند به شکل توانمندتری وارد عرصه جدید خدمات شود و گامهای محکم تری در ارتباط با سازماندهی، خدمات رسانی و فرهنگ سازی مؤسسات خیریه کشور بردارد.

خانه خیرین ایران بیش از 3000 موسسه خیریه عضو دارد و یکی از بزرگترین سازمان های مردم نهاد خیریه در خاورمیانه می باشد.