شناسایی خانواده های نیازمند

آموزش کودکان
۱۳۹۶-۰۷-۰۱
بهداشت و درمان
۱۳۹۶-۰۶-۳۱

این واحد وظیفه شناسایی آسیب­های اجتماعی مناطق معضلخیز، خانواده­ها و کودکان دچار آسیب­های اجتماعی می­پردازد. پس از شناسایی این آسیب­ها، واحد شناسایی و مددکاری به منظور کاهش دادن معضلات به رسیدگی به خانواده­های تحت پوشش و ارائه راهکار برون رفت از این مشکلات به صورت منطقه­ای و یا گروهی می­پردازد.