سلامت روان

بهداشت و درمان
۱۳۹۶-۰۶-۳۱
فرهنگ سازی
۱۳۹۶-۰۶-۳۱

با توجه به معضلاتی که کودکان تحت حمایت خانه خیرین فارس با آن روبرو هستند، واحد سلامت روان به تشکیل پرونده های سلامت کودکان پرداخته و با کمک مشاورین مجرب، سعی در بهبود شرایط روحی کودکان می­نماید.