روز دانش آموز
2019-11-10
کارگاه شناسایی با مواد مخدر و آسیب شناسی
2019-12-07
برگزاری آزمون استعدادیابی برای کودکان جمعیت امام علی (ع) شیراز   
 آزمون استعدادیابی توسط واحد بهداشت و سلامت روان در خانه ایرانی سعدی برگزار شد.این آزمون در قالب مشاوره و مصاحبه فردی با هدف استعدادیابی و تشخیص اختلالات رفتاری کودکان انجام می پذیرد.