کودکان خوزستان
۱۳۹۸-۰۶-۲۰
✳️⁩ در مهر پیشرو میخواهیم بر دیوار‌های مدرسه‌ای رنگ مهر بپاشیم و به شادی و هیاهوی کودکانش دلخوش کنیم.
.
🔸از شما دعوت می شود در طرح “رنگ مهر” با ما همراه باشید.
.
🖌️⁩#رنگ_مهر : طرح رنگ آمیزی (نقاشی) دیوارهای مدرسه
.
💳 شماره کارت جمعیت جهت دریافت کمک های مردمی برای خرید لوازم نقاشی:
.
۶۱۰۴۳۳۷۹۴۵۰۲۹۴۴۳