جشن تولد گلهای موسسه خیریه امام صادق(ع) شیراز همکار خانه خیرین استان فارس

همایش کشوری فرزندان موفق بهزیستی کشور
2017-12-16
جلسه هیأت مدیره ۰۴/۱۰/۱۳۹۶
2018-01-17

جشن تولد ده ها تن از کودکان ۳ تا ۱۳ ساله تحت حمایت موسسه خیریه امام صادق (ع) همکار خانه خیرین استان فارس که به همت مدیریت این موسسه، محمد اسدی و خیرین همکار در سالن یکی از هتل های بزرگ شیراز برگزار گردید

زمان : ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۶ شیراز