کمک نقدی

چطور می توانم به خانه خیرین استان فارس کمک کنم؟

خیلی ساده شما می توانید هر آنچه که در توان دارید را، خواه ۵هزار تومان باشد خواه بیشتر خواه کمتر، به شماره شبای خانه خیرین فارس واریز نمایید تا مسئولین این مرکز پس از جمع آوری تمامی کمک های نقدی و غیر نقدی شما نیک اندیشان، آنها به صورت کاملاً مدیریت شده به دست نیازمندان واقعی برسانند

جهت اهدا کمک های نقدی خود می توانید از طریق شماره شبا

IR-440170000000105903400008 بانک ملی ایران

اقدام نمایید